Bij de afdeling VUM, het belangrijkste onderdeel van de uitgeversgroep Corelio, moeten 60 banen sneuvelen in een collectieve ontslagprocedure. Dat werd deze middag bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.
Het jobverlies slaat op 60 voltijdse voltijdse arbeidsplaatsen, zowel arbeiders als bedienden (inclusief journalisten), in de vestigingen in Groot-Bijgaarden en Erpe-Mere. Corelio/VUM is de uitgever van onder meer de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Tijdens een personeelsvergadering preciseerde Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredacteur van de VUM-kranten, dat 60 ontslagen betrekking hebben op 20 arbeiders, 25 bedienden en 15 journalisten. Het gaat om zowat 6% van de 1.021 personeelsleden bij VUM.

De directie zegt de noodzaak van de maatregel te betreuren en gaat de eerste fase van de verplichte informatie- en consultatieprocedure opstarten. Tijdens deze consultatieronde kan de werknemersdelegatie de komende dagen en weken bijkomende vragen stellen en eigen voorstellen formuleren.

Opmerkelijk is dat er geen collectieve ontslagen gepland worden bij de andere afdelingen van Corelio, zoals Passe-Partout en de Waalse krantenuitgever Editions de l'Avenir (EDA). Die laatste heeft vorig jaar al een zware herstructurering meegemaakt, verklaarde Vandermeersch.

In een interne mededeling verwijst de directie van Corelio naar invloed van de 'zware economische crisis' op de mediasector. 'De recessie zet de resultaten sterk onder druk ten gevolge van zowel dalende omzetten als van stijgende kosten.' Voor de advertentiewerving zal 2009 een 'bijzonder moeilijk jaar' worden, klinkt het. 'Ook op de lezersmarkt valt het gedrag van de consument onder de huidige economische omstandigheden moeilijk in te schatten.'

De drukkerijpoot Corelio Printing wordt dan weer geconfronteerd met druk op de verkoopprijzen voor commercieel drukwerk als gevolg van de consolidatiegolf in de sector, en met kleinere drukorders.

De verplichte toename van de loonmassa, als gevolg van de hoge inflatie van het voorbije jaar, en de stijging van de papier-, energie- en distributieprijzen doen de kosten fors toenemen. Voor heel 2009 raamt Corelio dit effect op 10 miljoen euro.

Corelio beklemtoont dat het verder wil investeren in activiteiten met veel toekomstpotentieel, zoals productverbeteringen en -innovaties bij de kranten en de uitbouw van nieuwe online en mobiele initiatieven.

De vakbonden van het bedrijf (LBC, BBTK en VVJ) zeggen in een reactie niet akkoord te gaan met de herstructurering en vragen verdere toelichting over de verdeling van de ontslagen. De bonden willen ook meer duidelijkheid over de sombere financiële vooruitzichten die het management naar voren schuift. Ze vragen zich ook af waarom er in het management geen enkele job op de tocht staat.