Verhofstadt aanvaardt opdracht koning
De koning heeft aftredend premier Guy Verhofstadt (Open VLD) 'gevraagd hem op zeer korte termijn te informeren hoe de huidige impasse kan worden doorbroken en daartoe alle nodige contacten te leggen'. Verhofstadt aanvaardt die opdracht maar zegt dat die 'zeer beperkt en tijdelijk' is.
'Ik moet bekennen dat ik lang geaarzeld heb om deze opdracht te aanvaarden', zei Verhofstadt in een eerste toelichting. 'Op 10 juni heeft de kiezer een duidelijk oordeel geveld. Ik heb daar toen mijn conclusies uit getrokken.'

'Als regeringsleider heb ik mij de afgelopen maanden terughoudend opgesteld en gewaakt over de continuïteit van het beleid. Op mijn aandringen heeft deze opdracht dan ook een zeer beperkt en tijdelijk karakter', aldus nog Verhofstadt.

Premier Verhofstadt zegt dat hij met alle democratische partijen contacten zal leggen. Hij werkt daarbij met twee uitgangspunten. 'Het is mijn diepste overtuiging dat er nood is aan een belangrijke staatshervorming', klonk het. Hij zal nagaan hoe er zo snel mogelijk besprekingen opgestart kunnen worden die leiden tot zo'n staatshervorming.

Het tweede belangrijke uitgangspunt, is dat er oplossingen moeten komen 'voor dossiers die de lopende zaken overschrijden'.

'Ik weet niet wat de uitkomst van deze opdracht zal zijn', gaf Verhofstadt toe. Maar 'als iedereen de ernst van de situatie erkent en zijn verantwoordelijkheid neemt' moeten de verschillende partijen samen een oplossing kunnen vinden, aldus de aftredende premier.

Verhofstadt ging vandaag twee keer langs bij de koning. Vanmorgen leek het er even op dat de huidige regering van lopende zaken zou worden omgevormd tot een noodregering. Zowel Open VLD als SP.A hebben zich echter meteen verzet tegen dat idee.

‘Het is te gemakkelijk Guy Verhofstadt te vragen nu alle problemen op te lossen die zich de voorbije weken en maanden hebben opgestapeld’, zei Open VLD-voorzitter Bart Somers vanmiddag na het partijbureau van de Vlaamse liberalen.

Om het land goed te besturen, is er de regering van lopende zaken, aldus nog de partijvoorzitter. Die moet in overleg met en onder controle van het parlement, nieuwe problemen kunnen aanpakken.

Die dossiers moeten telkens aan het parlement worden voorgelegd, waar Paars geen meerderheid heeft. Daarvoor is een brede consensus nodig, onderstreept Somers. Het gaat dus om een uitbreiding van de lopende zaken. Het initiatief zou kunnen uitgaan van de regering of van het parlement zelf.

Ook de Vlaamse socialisten kantten zich tegen een noodregering. Volgens SP.A-voorzitster Caroline Gennez kan haar partij er wel mee akkoord gaan dat de aftredende regering de mogelijkheid krijgt om meer dan nu het geval is de dringende zaken aan te pakken.

Gennez herhaalde ook dat haar partij zich verantwoordelijk opstelt, maar dat de toestand momenteel nog heel onduidelijk is.