De Vlaamse socialisten zijn geen vragende partij om in een tripartite te stappen, maar sluiten het ook niet langer uit. Dat heeft SP.A-voorzitster Caroline Gennez zondag in De Zevende Dag gezegd.
Nu oranje-blauw een tweede keer tegen de formatielamp is gelopen, duikt opnieuw de vraag op of er geen klassieke tripartite mogelijk is. Tot nog toe bleven de Vlaamse socialisten altijd langs de zijkant staan. Ook na het tweede ontslag van Leterme is dat hun favoriete plaats, liet Gennez verstaan.

De SP.A-voorzitster wacht nu op een initiatief van de koning, maar vraagt zich af of oranje-blauw, 'met mensen die zich zo hebben vastgereden', nog wel verder kan.

Hoewel de SP.A zeker geen vragende partij is en een tripartite volgens haar geen goede coalitie is, sloot Gennez regeringsdeelname niet meer uitdrukkelijk uit. 'Wij zijn geen vragende partij, maar zeggen niet noodzakelijk neen tegen elke vraag. We zijn een verantwoordelijke en constructieve partij, maar vooral een nederige partij die de verkiezingen heeft verloren', verklaarde ze.

Volgens de Vlaamse socialisten komt het er nu op aan eindelijk een regering te vormen die sociaaleconomische maatregelen neemt. 'Daarvoor heb je niet eens een tweederdemeerderheid nodig. En laat voor de staatshervorming de regering voorstellen doen en die dan voorleggen aan het parlement', klonk het.

Gennez haalde ook nog uit naar CD&V, die voor de verkiezingen de mond vol had van de mantra 'goed bestuur'.

'Na zes maanden is er nog altijd geen bestuur. Er werd zes maanden rond de tafel gezeten met een CDH dat nog altijd gelooft in een België dat niet meer bestaat en met een Vlaams kartel dat gelooft in een Vlaanderen waarvan ik hoop dat het nooit zal bestaan: erg op zichzelf gericht, gesloten en met een identiteit die het opbouwt op de kap van anderen. Ze hebben als dansende derwisjen rondjes gedraaid zonder dat dit resultaat oplevert.'

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in