Het Europees hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft dinsdag het verzoekschrift van Mohamed Al-Fayed tegen de Franse staat onontvankelijk verklaard.
Het verzoekschrift ging over het onderzoek naar de dood van zijn zoon Dodi Al-Fayed. Die kwam in 1997 in Parijs om bij een verkeersongeval, samen met de Britse prinses Diana.

De klacht ging met name over het onderzoek dat de Franse autoriteiten hebben gevoerd na het overlijden van Dodi Al-Fayed en over de billijkheid van de overeenstemmende procedures.

Het Hof meent dat de geschillen tussen de verzoeker en de onderzoeksrechters 'niet voldoende zouden zijn om aan te tonen dat er lacunes of fouten bestaan in het onderzoek die verhinderd hebben dat de omstandigheden van de dood van de zoon van de verzoeker goed werden vastgelegd'.

Al-Fayed wilde klacht indienen tegen de manier waarop het officiële onderzoek over de omstandigheden van het overlijden van zijn zoon was gevoerd. Hij laakte ook het feit dat de twee onderzoeksprocedures gescheiden verliepen en kantte zich tegen de onbetwistbaarheid van de gerechtelijke expertises. Voor het Hof voor de Rechten van de Mens riep Al-Fayed het recht op een billijk proces en op een effectief beroep in.

In de nacht van 31 augustus 1997 knalde het voertuig van prinses Diana en Dodi Al-Fayed tegen een pijler van de Parijse pont de l’Alma. De twee kwamen om, evenals de chauffeur van het voertuig, Henri Paul. Alleen de lijfwacht van het paar, Trevor Rees-Jones, overleefde het ongeval.