Het hoofd van de russisch-orthodoxe kerk heeft dinsdag in een toespraak voor de parlementaire assemblee van de Raad van Europa gezegd dat er in de westerse wereld te veel nadruk wordt gelegd op mensenrechten, wat leidt tot 'immoreel gedrag'. Ook trok hij fel van leer tegen homoseksualiteit.
Patriarch Aleksij II beklaagde zich over een tendens om te negeren hoe 'morele normen' worden overschreden en gerelativeerd. 'Wij kunnen dit zien in een nieuwe generatie van rechten die in tegenspraak zijn met moraliteit', zei hij. 'Dit kan de hele zienswijze van de wereld op de Europeanen ondermijnen.' Verder noemde hij homoseksualiteit een ziekte en voer hij uit tegen de 'homoseksuele propaganda', die jongeren zou vergiftigen.

Sommige toehoorders verlieten boos de vergaderzaal, anderen vielen de patriarch bij met applaus.

'Niemand mag gediscrimineerd worden op grond van een overtuiging, maar niemand mag ons proberen tot zwijgen te brengen als wij iets een zonde noemen', zei Aleksij nog. Hij herhaalde een oproep tot een brede dialoog tussen culturen en godsdiensten en zei dat geen enkele levensbeschouwing, secularisme inbegrepen, in Europa of elders een monopolie mag claimen.

De Raad van Europa is de belangrijkste hoeder van de mensenrechten in Europa. De patriarch was door de raad uitgenodigd in het kader van zijn reguliere debatten met politieke en religieuze leiders.