MR-woordvoerder Charles Michel, tevens de burgemeester van Waver, zegt dat zijn partij 'open staat om de vragen te analyseren die tot doel hebben de administratieve rechten van de Nederlandstaligen in Waals-Brabant of in een andere provincie, zoals Luik, te versterken'.
Hij voegt er aan toe dat het voorstel 'de idee sterkt dat de versterking van de rechten van de Franstaligen in Vlaams-Brabant een legitieme eis is'.

Michel reageert daarmee op de brief die Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) naar de burgervaders in Waals-Brabant stuurde met de vraag naar hun oordeel over de uitbreiding van de absolute tweetaligheid van Brussel tot Vlaams- en Waals-Brabant.

Hij heeft alvast vragen bij de draagwijdte van Grouwels' démarche. 'De gebruikte methode lijkt me vreemd', luidt het dinsdag in een mededeling. 'Heeft het voorstel van Grouwels het fiat van de formateur, overigens de chef van haar partij?', vraagt Michel zich af.

De liberale woordvoerder herinnert meteen ook aan het voorstel van de MR om een volksraadpleging met hetzelfde doel in de Randgemeenten te organseren.