Bij Janssen Pharmaceutica in Beerse hebben bonden en directie dinsdag een eerste verkennende onderhandelingsronde over het af te sluiten sociaal plan achter de rug. De bonden zijn strijdlustig.
BEERSE De vakbonden eisen dat gedwongen ontslagen vermeden worden en dat er geen vaste banen verdwijnen zolang er nog mensen met tijdelijke contracten in het bedrijf werken.

Bij Janssen moeten er in Geel en Beerse bijna zevenhonderd banen verdwijnen of worden uitbesteed. De eerdere informatierondes in het kader van de wet Renault hebben duidelijk gemaakt dat het hele bedrijf in de besparingsronde getroffen wordt. Ondanks de ontslagen blijft de vestiging in Beerse wel het centrum voor hoogtechnologisch onderzoek.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront deelde vandaag aan de directie mee dat het zoveel mogelijk mensen in huis willen houden, maar dat outsourcing voor hen een moeilijk gegeven blijft, zelfs indien dat met behoud van arbeidsvoorwaarden gebeurt.

De vakbonden zien een mogelijkheid in arbeidsherverdeling conform nationale afspraken zoals deeltijdse arbeid of arbeidsduurvermindering. Voorts willen ze een degelijke vertrekpremie voor jongeren en voor de ouderen de mogelijkheid voor vervroegd vertrek.

De directie heeft de eisen van de vakbonden meegenomen en heeft beloofd tijdens de volgende onderhandelingronde, op dinsdag 9 oktober, een antwoord te geven. Nu vrijdag is er nog een extra ondernemingsraad.