De constitutionele commissie van het Europees Parlement (EP) heeft de zetelverdeling in het EP voor de periode 2009-2014 goedgekeurd. Van de 25 leden stemden er 17 voor. Volgens dit voorstel zal België in 2009 slechts 22 europarlementariërs tellen.
Deze goedkeuring is slechts de eerste horde die de nieuwe zetelverdeling moet nemen. Volgende week moet de plenaire zitting zich uitspreken, en op 18 oktober is het de beurt aan de regeringsleiders. Die proberen de da, een akkoord over het nieuwe EU-verdrag te vinden. Daarvoor is een vergelijk over de zetelverdeling in het parlement nodig.

Volgens het ontwerpverdrag mag het dat het maximaal 750 zitjes mag tellen, dat het grootste land maximaal 96 zetels en de kleinsten ten minste 6 zetels moeten hebben. De verdeling moet voorts het principe van de ‘degressieve proportionaliteit’ respecteren.

Het EP kreeg de opdracht om tegen de top van 18 oktober een concreet voorstel te formuleren. Na uren palaveren kregen de rapporteurs Alain Lamassoure en Adrian Severin het groen licht van de bevoegde parlementscommissie. Volgens dat voorstel zal België in 2009 22 in plaats van 24 zetels krijgen.

De Duitse regeringspartij CDU lag in het EP lang dwars over het voorstel van Lamassoure en Severin. Ze was het niet eens met de ‘degressieve proportionaliteit’, zoals de rapporteurs die toepasten. De Duitse christendemocraten wilden meer parlementszitjes voor de grote landen. Ook België is nog niet helemaal gewonnen voor de plannen. Het vreest zowel voor de verkiezingen van 2009 als van 2014 zetels kwijt te spelen.