De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Antwerpse OCMW opent een tuchtonderzoek tegen zeven werknemers van de dienst technisch onderhoud en interventies. Een tijdje geleden werden er bij die dienst onregelmatigheden vastgesteld. De betrokken werknemers zijn voorlopig op non-actief geplaatst.
Er wordt ook een procedure tot preventieve schorsing opgestart, meldt het OCMW. De betrokkenen zullen op 11 oktober gehoord worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. ‘Daarop kan beslist worden om hen preventief te schorsen. In afwachting zijn de werknemers op non-actief gezet’, luidt het.

Op 20 september deed het OCMW van Antwerpen aangifte bij de procureur des konings, omdat er vermoedens waren van onregelmatigheden bij aankopen. Personeelsleden van de dienst technisch onderhoud en interventies zouden in totaal voor ongeveer 50.000 euro gefraudeerd hebben. Het ging zowel om materiële als financiële voordelen.

Omdat de leverancier die zich frauduleus had gedragen bij de contacten met het OCMW ook leverde aan de stadsdiensten, beval burgemeester Patrick Janssens (SP.A) een dag later een onderzoek naar eventuele onregelmatigheden bij de aankoopdiensten van de stad.