De bebouwde oppervlakte in België is in tien jaar tijd met 10 procent gestegen tot 5.912 vierkante kilometer. Vooral het woongebied nam fors toe, met 17 procent.
De oppervlakte aan industrieterreinen steeg met 13 procent, die aan handelsterreinen met 11 procent. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. In 2006 was België goed voor 2.409 vierkante kilometer aan woongebied. Terreinen voor vervoer en telecommunicatie zijn goed voor 1.971 vierkante kilometer. Dat is een stijging met 3 procent. Industrie en handel zijn respectievelijk goed voor 534 en 148 vierkante kilometer.

Daartegenover staat de daling van het aantal landbouwgronden. Die was in 2006 in tien jaar gedaald met 3 procent tot 17.393 vierkante kilometer. Daarmee blijft landbouw wel de grootste ‘landverbruiker’. Sinds 1980 daalde het aantal landbouwgronden gestaag.

De evoluties zijn gelijkmatig voor zowel Vlaanderen als Wallonië.