Het vonnis waarmee de Brusselse rechtbank van koophandel de 'Rent-a-Wife'-publiciteitscampagne van DVD-verhuurbedrijf Home Entertainment Services en webagency Emakina als discriminerend heeft veroordeeld, is een primeur en een unicum, zo zegt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
Het is namelijk de eerste keer dat een rechter een wet gebruikt om seksistische handelingen te omschrijven.

De reclamecampagne van Home Entertainment Services en Emakina liet mannen zogezegd toe een of meerdere vrouwen te huren. Via de website www.rentawife.be kon de consument kiezen uit meer dan 9.500 vrouwen die thuis per post werden geleverd.

Volgens het Instituut ging het om een discriminerende campagne en zij kreeg daarin gelijk van de rechtbank van koophandel.

Seksisme

'Dit is een belangrijke primeur', zegt Michel Pasteel, de directeur van het Instituut. 'Voor de eerste maal sinds zijn oprichting is het Instituut naar de rechtbank gestapt en heeft het bovendien gelijk gekregen. Dit is een zeer goede zaak voor alle vrouwenorganisaties en alle vrouwen en mannen die geschokt waren door een dergelijk duidelijk seksisme.'

Nog belangrijker voor het Instituut is dat voor het eerst in België, en voor zover geweten in Europa, een rechter een wet heeft gebruikt om seksistische handelingen duidelijk juridisch te omschrijven.

Het Instituut is er ten slotte ook blij mee dat de rechter het argument van de humor, dat door de tegenpartij werd aangehaald, niet heeft aanvaard. 'Humor mag geen excuus zijn. Al te gemakkelijk worden stereotypes aangewend om makkelijke grappen te maken, terwijl voor ons die stereotypes net sleutels zijn om discriminatie op alle vlakken tegen te gaan, door ze net te doorprikken', besluit Pasteel.