De fax van Fortis met een vervalste handtekening, die aan de basis van de zaak rond ex-ambassadeur Pierre-Dominique Schmidt lag, werd verstuurd vanuit de residentie van de ambassadeur 'via een niet open en niet geregistreerde lijn'. Dat heeft Le Soir vernomen uit het onderzoek bij France Télécom.
Op de fax, die als garantie moest dienen voor een persoonlijke lening van 75.000 euro, werd de handtekening van het hoofd van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken vervalst.

Als gevolg van de zaak werd de toenmalige amabssadeur in Parijs, Pierre-Dominique Schmidt, naar Brussel teruggeroepen door de minister van Buitenlandse Zaken. Schmidt ontkende dat hij de handtekening vervalst had. Hij had het over een complot om zijn reputatie te schaden.

Toen de inspecteurs die door minister De Gucht naar Parijs gestuurd waren de zaak nagingen bij France Télécom, bleek dat de fax verstuurd was via een nummer dat niet voorkwam op de officiële listing van de ambassade en de residentie van de ambassadeur.

Het bleek te gaan om een nummer dat toegewezen was aan de residentie als reservelijn die door de ambassade betaald werd.

Dit weekend raakte bekend dat Schmidt op eigen verzoek wegens gezondheidsredenen ontheven werd uit zijn functie. Eerder had hij zijn terugroeping uit Parijs succesvol aangevochten bij de Raad van State.