11.57 uur: Net toen het Hof het middagreces afkondigde in de zaak L&H ontstond er een bij wijlen verbeten discussie. De advocaat van Philip Vermeulen (voormalig ceo FLV Fund) wierp de openbare aanklager voor de voeten dat uit het rekwisitoor bleek dat er allerlei personen misdrijven hadden gepleegd. Hij begreep niet dat al die personen de dans ontsprongen, terwijl zijn cliënt met echte fondsen had geïnvesteerd.
De advocaat sprake ook over een ‘politiek gekleurd’ proces. Dat leidde tot een scherpe uithaal van het Hof. ‘Wat bedoelt u, ik wil dat u hier man en paard noemt.’ Voorzitter Pieters zei dat insinuaties enkel een bepaald sfeertje creëerden ‘en dat kunnen we in dit proces missen als kiespijn’.

Ann De Braekeleer zei dat het nooit goed was. ‘Ofwel dagvaarden we er te weinig ofwel te veel.’ De advocaat van Vermeulen wees er nog op dat door de uitzonderingsprocedure het openbaar ministerie het monopolie heeft van wie vervolgd wordt terwijl in een normale procedure ook de KI personen kan toevoegen. Hij riep het Hof op in het kader van het gelijkheidsbeginsel en legaliteitsbeginsel initiatief te nemen.


11.15 uur: Procureur schetst beeld 'one shot deals' De procureur schetst een beeld van de mechanismen achter wat het noemt ‘one shot deals’ bij L&H. Het gaat om zeven illustraties van operaties die voorafgingen aan de reeks LDC’s (nevenbedrijven).

Het zijn geen onafhankelijke firma’s die geld willen betalen voor technologie van L&H, men heeft het zelf betaald. FDC (Flanders Dialogue Company) was in feite een vestzak broekzak operatie. De 2 miljoen dollar kwam van Hauspie en Lernout zelf maar dat werd handig gecamoufleerd, stelt procureur De Pauw.

De Pauw citeert uit een email van Bart Verhaeghe die de FDC moest leiden op vraag van Pol Hauspie en die schrijft: ‘we hebben nog geen werkbare technologie, (…) straks zitten we in de shit. (…) we moeten zien dat we onze eigen verkoopspraat niet geloven. Kunnen we niets anders bedenken om L&H aan revenues (inkomsten) te helpen?’

Verschillende van de ‘one shot deal bedrijven’ werden later door L&H overgenomen. Zodat de externe investeerders – bij FDC waren dat West-Vlaamse beleggers rond de Poperingse makelaar Eddy Vandermeulen – er al in een vroege fase aan verdienen. ‘Men wachtte niet tot die vennootschappen door commercialisatie van eigen producten veel geld waren geworden.’

The Learning Kernel (TLK), Document Management Partners (DMP) waren andere ‘one shot deals’. Het OM zegt dat als je de achterkant van contracten zoals dat van TLK bekijkt, dat eigenlijk geen contracten zijn die omzetboeking toelaten. Men was afhankelijk voor de ontwikkeling van L&H, de technologie was gebrekkig, de financiering was gebrekkig, er was een overname-intentie van het bedrijf enz.

De Pauw hekelt ook de veelvuldige antidateringen die gebeurden. ‘Dit bedrijf manipuleerde zijn resultaten, maakte zich aan van alles schuldig’, stelt de procureur. ‘En blijkbaar vonden die gasten dat allemaal normaal.’

Bij DMC werd zelfs een huisarts uit Ieper als mede-oprichter in stelling gebracht die zelf geen geld inbracht maar zich wel sterk maakte voor een inbreng van 2,5 miljoen euro. Bij DMC’s gebeurden discutabele financiële inbrengen.

Op een bepaald moment wordt een fout gemaakt: Symico, de vennootschap van Eddy Vandermeulen, stort aan L&H ipv aan DMC. De vennootschap LHIC – een privéholding van Jo Lernout en Pol Hauspie - hielp dit probleem oplossen, stelt De Pauw.


10.13 uur:'Hauspie bekende schuld', Openbare aanklager kraakt boekhouding L&H
Het OM stelt dat al uit de oorspronkelijke tekst van het concept van Jo Lernout bleek dat omzetboekingen niet konden. Het OM verwijst ook naar een bekentenis van Pol Hauspie 'die blijkbaar overmand was door schuldgevoelens.'

'De LDC's waren een stap te ver. We hebben niet aan de druk van Gaston Bastiaens en Ellen Spooren (hoofd investor relations) kunnen weerstaan. Hij verkrachtte alle procedures. Hij vroeg of we het systeem niet konden vervroegen om hem te helpen zijn financiële doelstellingen te halen. Daardoor werd het systeem veel te snel op de rails gezet en hebben we de tijd niet gehad om investeerders te zoeken', verklaart Pol Hauspie in 2004 aan onderzoeksrechter Henri Heimans.

Het OM verwijst dat enkel het contract met de Arabische zakenbank Capital Union tot stand kwam via echte onderhandelingen maar dat er dan weer zoveel nevenvoorwaarden zijn dat ook deze omzet ongeldig is.

De openbare aanklager stelt dat de omzetboekingen van de nevenbedrijven op geen enkele manier te verantwoorden zijn. 'De ontvangen bedragen waren in feite leningen en hadden als schulden moeten geboekt worden', verwijst het OM naar een rapport van gerechtsdeskundigen.

Ook andere partijen, zoals Bryan Cave en Arthur Andersen en het nieuwe management rond Philippe Bodson, dat PwC inschakelde, kwamen tot de conclusie dat de omzetboekingen betwistbaar waren en moesten teruggedraaid worden.

Het OM citeert ook een lid van het intern auditcomité, Erwin Vandendriessche. Die zei op de beruchte bijzondere aandeelhoudersvergadering van 2001, waar Bodson gecorrigeerde boekhoudcijfers bekend maakte, dat omzeterkenning niet kon omwille van allerlei technische inbreuken. 'Zelfs zonder de autofinanciering was de omzetboeking al ongeldig', concludeert het OM.

Het standpunt van KPMG is dubbelzinning, stelt het OM. In haar klacht met burgerlijke partijstelling valt ze het systeem aan, maar in haar verdediging tegenover de rechtbank praat ze de techniek goed.

De Amerikaanse beurswaakhond, de SEC (Securties & Exchange Commission) merkt op dat de nevenbedrijven weinig ontwikkelingen toonden en dat L&H allerlei verplichtingen niet bekend maakte in haar balansen. 'Iedereen vindt dat het niet kon, met uitzondering van KPMG dat een genuanceerd standpunt inneemt', zegt de openbare aanklager.
9.21 uur: Geen nieuwe instroom gedupeerden, OM herstart lezing aanklacht
Op de tweede dag van deel twee van het proces Lernout & Hauspie is er van een nieuwe instroom van gedupeerden niets te merken. Slecht een paar enkelingen hebben zich gemeld. Straks start de openbare aanklager met het verder voorlezen van zijn rekwisitoor.

Het openbaar ministerie beschuldigt L&H van valse omzetcreatie om de beurskoers op te peppen wat dan weer moest dienen om een agressief overnamebeleid te voeren met het oog op het uitbouwen van een wereldspeler in taaltechnologie. De eigen technologie van L&H was nog onvoldoende marktrijp om op een 'natuurlijke wijze' dit doel te realiseren, heet het.

Bij de valse omzetcreatie kwam de top van het bedrijf, bijgestaan door een aantal figuranten regelmatig tussen. Dat gebeurde via een web van nevenbedrijven (LDC's genaamd). Later kwam daar de fraude in Korea bij, in omvang belangrijker en agressiever dan het web van nevenbedrijven.