Gordel in het teken van splitsing
‘Als de splitsing nu niet gerealiseerd wordt, zijn we als politici totaal ongeloofwaardig en moeten we hier volgend jaar niet meer verschijnen.’ Duidelijke taal van Eric Van Rompuy (CD&V), de broer van ‘verkenner’ Herman Van Rompuy (CD&V). Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever nam geen blad voor de mond op De Gordel: 'Het is nu of nooit met de splitsing van BHV'.
‘Ik heb de eerste keer betoogd voor de splitsing toen ik drie jaar oud was, aan de hand van mijn vader. Ik ben zelf met mijn zoon geweest toen hij drie jaar oud was, ik hoop dat hij dat niet meer moet doen met zijn zoon. Het moet nu gedaan zijn, voor eens en altijd’, aldus Dewever. Hij legde er tevens de nadruk op dat CD&V en N-VA terzake volledig op dezelfde lijn zitten.

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V), die meereed in t-shirt waarop de eis tot splitsing geformuleerd stond, beaamde dat het de laatste keer is dat het splitsingsthema aan bod zal komen tijdens een Gordel. ‘Als de splitsing nu niet gerealiseerd wordt, zijn we als politici totaal ongeloofwaardig en moeten we hier volgend jaar niet meer verschijnen’, aldus de broer van ‘verkenner’ Herman Van Rompuy (CD&V).

Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) stelde dat de Kamer zoals eerder beslist het wetsvoorstel tot splitsing bij hoogdringendheid moet behandelen en goedkeuren. De procedure hiertoe moet zo snel mogelijk opgestart worden. ‘De Vlamingen mogen geen enkele institutionele toegeving doen zoals een uitbreiding van het Brussels Gewest of van de faciliteiten. Noch kan er na de splitsing sprake zijn van een inschrijvingsrecht van Franstaligen uit de rand in Brussel. Hooguit mag de apparentering tussen Brussel en Halle-Vilvoorde behouden blijven’, aldus Bourgeois.

Ook andere politici deden mee aan De Gordel, onder meer Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD), maar zij onthielden zich van forse politieke uitspraken over de splitsing. Ook Herman De Croo (Open VLD), die in een auto passeerde langs de verzamelplaats voor prominenten in Zaventem, liet zich niet verleiden tot uitspraken. Yves Leterme (CD&V), Herman Van Rompuy (CD&V) en Guy Verhofstadt (Open VLD), die in het verleden steevast wel deelnamen, waren opvallende afwezigen.

Terwijl menig ander politicus een zwartgeel truitje aanhad met daarop de eis tot splitsing van B-H-V droeg Kris Peeters een rood truitje. ‘Ik wil nog eens onderstrepen dat De Gordel niet agressief is naar de Franstaligen, maar in de eerste plaats zeer familiaal en sportief bedoeld. Wat het dossier van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde betreft, is er een arrest van het Grondwettelijk Hof dat ons tot een oplossing verplicht. Ik ga ervan uit dat we ook dit probleem oplossen’, aldus Peeters.