Het aantal overschrijdingen van de waarschuwingsdrempel voor ozon in België blijft donderdagavond toenemen. Om 18 uur was de drempel al overschreden in tien meetpunten, waarvan zes in Vlaanderen.
Er werden donderdag overschrijdingen vastgesteld in de Oost-Vlaamse meetpunten Destelbergen, Gent en Sint-Kruiswinkel, in het West-Vlaamse Moerkerke, in het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw en in het Limburgse Hasselt. In Brussel waren er overschrijdingen in Sint-Agatha-Berchem en Ukkel, en in Wallonië in Engis en Vezin.

De waarschuwingsdrempel is een Europese drempelwaarde waarbij de bevolking geïnformeerd moet worden. Ircel verwacht niet dat de alarmdrempel (240 microgram per kubieke meter) overschreden zal worden.