WENEN _ De extreem-rechtse Oostenrijkse politicus Jörg Haider dreigt ermee de hervorming en uitbreiding van de Europese Unie te blokkeren. Dat heeft hij gezegd in een interview met een Oostenrijks tijdschrift, dat vandaag is gepubliceerd.
"Er is geen reden om de hervorming te steunen, zolang Oostenrijk onderworpen blijft aan sancties", zei hij. De voormalige voorzitter van de extreem-rechtse partij FPÖ beschuldigde vooral de Franse regering ervan het voortouw te nemen in deze blokkade.

De Franse premier Lionel Jospin heeft verklaard dat Frankrijk, tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie tot eind dit jaar, ervoor zal zorgen dat de sancties tegen Oostenrijk gehandhaafd blijven. Deze sancties zullen niet verscherpt maar ook niet versoepeld worden, aldus Jospin.

Oostenrijk dreigt ermee dat het Franse voorzitterschap dan ook met geen enkele beslissing zal kunnen uitpakken omdat Oostenrijk, in de raden, het been stijf zal houden. De plaatsvervangende voorzitter van de extreem-rechtse partij, Hubert Gorbach, heeft zich bij deze dreigementen aangesloten.

Bondskanselier Wolfgang Schüssel van de christen-democratische partij OVP heeft dan weer kritiek op de Franse president Jacques Chirac. Die speelt met het idee van een "pioniersgroep" voor een snellere Europese vereniging.