De federale regering en de vijf politievakbonden sloten dit weekend een priniciepsakkoord over de salarissen en pensioenleeftijden van de eengemaakte politie.
Gisterenmiddag was er al een akkoord over de lonen van het burgerpersoneel bij politie en rijkswacht. De onderhandelaars gingen ermee akkoord de lonen in het najaar te bespreken, samen met de onderhandelingen over de federale ambtenaren.

Gisterenavond werd ook overeenstemming bereikt over de pensioenleeftijden. Agenten van de nieuwe eengemaakte politie zullen uiterlijk op 65 jaar met pensioen gaan. Maar officieren kunnen al vertrekken als ze 60 zijn, en andere agenten als ze 58 zijn. Rijkswachters in dienst vóór 1 april '99 kunnen nog op 56 met pensioen. De agenten van de nieuwe politie krijgen ook de kans om in een vierdaagse werkweek te stappen.

Woensdag leggen de vakbonden het akkoord voor aan hun leden. Bedoeling is dat de nieuwe wet op de politiehervorming op 1 januari 2000 van kracht wordt.