Dexia op overnamelijst ING
AMSTERDAM - ING is voortdurend actief op zoek naar overnames, zo schrijft de Financial Times vanavond. Op de lijst van mogelijke overnames staat ook de naam van de Belgische bank Dexia, zo stellen niet nader genoemde bronnen tegenover de krant.
In februari van dit jaar stelde bestuursvoorzitter Michel Tilmant nog dat er geen noodzaak tot het plegen van acquisities was, waarbij hij verwees naar de autonome groei van de bank, de focus op pensioenen en activiteiten in opkomende markten. 'Maar', zo stelde hij, 'als Europa beweegt willen we zeker een van de spelers zijn.

Deze toon bleef gehandhaafd in de interviews die volgden, maar volgens de Financial Times veranderde die tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders afgelopen week.

De uitspraken van Tilmant op die vergadering logen er volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ook niet om: 'Tilmant zei tegen de aandeelhouders dat het bedrijf voortdurend op zoek is naar overnames en dat, hoewel het niet dringend is, het klaar is om te handelen', aldus directeur Peter Paul de Vries.