Mitu en Fassotte willen tuchtprocedure stopzetten
Foto: belga
De advocaten van de voetbalspelers Marius Mitu, Igor Nikolovski en Laurent Fassotte hebben voor de rechtbank van Brussel in kort geding de stopzetting geëist van de tuchtprocedure die tegen hen loopt of zo niet de opschorting ervan totdat de strafrechtelijke procedure afgelopen is.

De advocaten van de drie menen dat het tuchtonderzoek van de Koninklijke Belgische Voetbalbond het vermoeden van onschuld van de drie spelers ondergraaft in de strafprocedure. De drie spelers kwamen in opspraak in het gokschandaal rond de Chinees Zheyun Ye.

Misson, de advocaat van Mitu, vroeg zich af of de controlecommissie van de Voetbalbond wel tuchtsanctierecht had. De advocaat haalde een wet uit 1921 aan die een vereniging verbiedt een van haar leden het recht op werk te ontzeggen.

Jean-Paul Hordies, de raadsman van de Voetbalbond, reageerde geïrriteerd op sommige argumenten van Misson, die volgens hem de grond van het strafdossier aansneed, terwijl de rechtbank in kort geding enkel voorlopige maatregelen in dringende kwesties kan treffen.

Volgens Hordies hebben de eisers de procedure in kort geding enkel aangespannen om aan tuchtsancties te ontsnappen. Het strafrechtelijke onderzoek dient om na te gaan of er corruptie in het spel is en in welke mate die bestraft moet worden. Met het tuchtonderzoek wil men te weten komen of er vals gespeeld is op het veld. De advocaat van de Voetbalbond zei dat er ,,gelukkig geen verband is tussen tuchtvervolging en strafrechtelijke vervolging".