ABUJA/NAIROBI - De Amerikaanse en de Britse regering hebben op vraag van de Afrikaanse Unie toponderhandelaars gestuurd naar de vastgelopen vredesonderhandelingen over Darfoer, die in Nigeria plaatsvinden.
De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Robert Zoellick en de Britse minister van Ontwikkelingssamenwerking Hillary Benn zijn in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja geland om de onderhandelingen uit het slop te krijgen.

Intussen verzekerde de Soedanese president Omar el-Basjir de Amerikaanse president George W. Bush in een telefoongesprek dat zijn regering vastbesloten is een einde te maken aan het conflict, waarbij sinds 2003 ongeveer 300.000 mensen om het leven kwamen en 2,4 miljoen anderen op de vlucht sloegen.

VN secretaris-generaal Kofi Annan had de rebellen in Darfoer gisteren opgeroepen het vredesakkoord met Khartoem van de Afrikaanse Unie ,,onmiddellijk’’ te aanvaarden. Annan vroeg de partijen, in het bijzonder het Soedanese Bevrijdingsleger (SLM) en de Beweging voor Rechtvaardigheid en Gelijkheid (JEM), hun inspanningen te verdubbelen om onmiddellijk een akkoord te bereiken, zodat er een einde kan komen aan het lijden en de verwoestingen in Darfoer. Annan deed die verklaring nadat de twee rebellenbewegingen weigerden de op 23 april voorgestelde tekst voor een vredesakkoord van de Afrikaanse Unie te ondertekenen.

Gisteren ging het overleg voort om de rebellen in Darfoer te overtuigen het akkoord te tekenen. Tot dusver zonder succes. De opstandelingen eisen namelijk toegevingen van Khartoem en garanties van de internationale gemeenschap.