BRUSSEL - Verhuizen van België naar een ander land in de Europese Unie moet voortaan even makkelijk worden als verhuizen binnen de eigen landsgrenzen. Dat is de filosofie achter een nieuwe Europese richtlijn die gisteren van kracht is geworden. Zo hoeven inwoners van andere lidstaten niet langer een verblijfsvergunning aan te vragen.

Momenteel wonen ongeveer zeven miljoen EU-burgers in een andere lidstaat. Met eenvoudiger en duidelijkere regels hoopt de Europese Commissie mogelijke drempelvrees weg te nemen en de mobiliteit binnen Europa gevoelig te versterken. ,,De inwerkingtreding van deze richtlijn is een mijlpaal die het pad effent voor een echt Europees burgerschap'', zo verklaarde eurocommissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken Franco Frattini.

Dankzij de nieuwe richtlijn hoeven EU-burgers niet langer een verblijfsvergunning aan te vragen wanneer ze meer dan drie maand in een andere lidstaat willen verblijven. Een eenvoudige registratie volstaat voortaan. Wel moeten ze nog steeds bewijzen dat ze een economische activiteit uitvoeren of over voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering beschikken. Na een verblijf van vijf jaar vallen ook deze voorwaarden weg en krijgen EU-burgers uit andere landen een permanent recht om in het land te wonen.

Ook de voorwaarden voor partners en familieleden worden versoepeld. Zo kunnen ze genieten van een automatisch verblijfsrecht indien de EU-burger overlijdt of een einde maakt aan een huwelijk of partnerschapsregeling. Voor niet-gehuwde partners en homoseksuele paren geldt nog steeds het familierecht van de Europese lidstaat in kwestie.

Hoewel de richtlijn van kracht is geworden, zijn enkel Oostenrijk, Slovakije en Slovenië volledig klaar met de omzetting van de regels. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk en Spanje leggen de laatste hand aan de wetgeving. Maar ook in de landen waar de regelgeving nog niet in orde is, kunnen Europeanen die rechten al afdwingen.