WASHINGTON - Sinds president George Bush vijf jaar geleden zijn ambt heeft opgenomen, heeft hij meer dan 750 wetten genegeerd. Dat beweert de krant Boston Globe. Het Amerikaanse staatshoofd zegt dat hij de bevoegheid bezit elke door het Congres vastgelegde wet te negeren wanneer die in strijd is met de interpretatie die hij zelf aan de grondwet geeft.

Volgens de krant heeft geen enkele president voor Bush zo vaak zijn recht opgeëist om wetten te negeren Volgens de president stroken de wetten niet met de macht die de grondwet hem geeft als hoofd van de uitvoerende macht of als opperbevelhebber van de strijdkrachten.

De krant citeert juristen dat Bush door zo vaak en zo agressief dat recht op te eisen, een poging zijn om zijn eigen macht te vergroten ten nadele van het Congres, en brengt hij het evenwicht der machten (de checks and balances) in het gedrang.

,,De grondwet geeft de volksvertegenwoordiging de bevoegdheid om wetten te maken en legt de president de plicht op om ervoor te zorgen dat de wetten getrouw worden uitgevoerd'', aldus de krant. ,,Bush heeft echter herhaaldelijk gezegd dat hij geen wet moet uitvoeren die volgens hem ongrondwettelijk is.''

Bush is ook de eerste president uit de moderne geschiedenis die nog noiit zijn veto tegen een wet heeft gesteld. Het Congres krijgt daardoor ook niet de kans zijn mening weer te ,,overrulen''. De president tekent volgens de krant elk wetsontwerp, maar voegt Bush nadien ,,verklaringen bij de handtekening'' toe, of officiële documenten waarin de president dan zijn eigen wettelijke interpretatie neerschrijft over de implementering van de wet, aldus de Boston Globe.

In zo’n verklaringen heeft Bush herhaaldelijk vermeld dat de grondwet hem het recht geeft delen van de pas ondertekende wet te negeren. Het gaat daarbij soms om beschikkingen die voorwerp van onderhandelingen met het Congres zijn geweest om de wet gestemd te laten raken. Volgens de krant heeft de huidige Amerikaanse president bij meer dan één op de tien van de door hem ondertekende wetten zo’n verklaring toegevoegd.

Volgens het dagblad waarschuwen vele juristen dat Bush omtrent zijn eigen bevoegdheden te ver gaat en dat hij een deel van de wetgevende rol van het Congres en van de grondwetinterpreterende rol van de rechtbanken naar zich toehaalt.