,,Hogere prijzen voor bezoekende supporters kan niet''
Foto: belga
Dat voetbalclubs bij wedstrijden hogere prijzen aanrekenen voor bezoekende supporters dan voor het thuispubliek is strijdig met de wet betreffende de handelspraktijken. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) heeft terzake al enkele processen-verbaal opgesteld.
Dat blijkt uit het antwoord van minister van Economie Marc Verwilghen op een schriftelijke vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V).

Aanleiding voor de vraagstelling is het feit dat tweedeklasser VW Hamme voor zijn thuiswedstrijd op 16 oktober 2005 5 euro meer aangerekend heeft aan bezoekers van KV Mechelen dan aan eigen supporters. De ADCB heeft voor deze feiten een pv van waarschuwing opgemaakt wegens inbreuk op artikel 94 van de wet van 14/7/1991 betreffende de handelspraktijk en voorlichting en bescherming van de consument (WHPC).

De vermelde dienst ontving sinds augustus 2004 buiten de zaak-Hamme ook een half dozijn klachten voor dergelijke feiten in eerste klasse. Bij een steekproef bij sommige clubs begin 2005 werd geen overtreding vastgesteld inzake prijsaanduiding bij loketten.

Uit onderzoek is verder gebleken dat voor een aantal clubs de vergelijking tussen identieke plaatsen soms moeilijk is en de politie de clubs voor bepaalde wedstrijden dwingt de duurdere zitplaatsen te verkopen aan bezoekende supporters.