IJsbeer, nijlpaard en zoetwatervissen met uitsterven bedreigd
Foto: rr
Volgens de World Conservation Union (IUCN) worden ijsberen, nijlpaarden en zoetwatervissen worden met uitsterven bedreigd, net als nog zo'n 16.000 dier-, vogel, vis- en plantensoorten. Sinds de laatste publicatie van de 'Rode Lijst' in 2004 is het aantal bedriegde diersoorten met 500 toegenomen. Op de lijst staan ook 784 soorten die al zijn uitgestorven. 65 diersoorten leven alleen nog in gevangenschap.
Eén op de drie amfibieën, een kwart van de naaldbomen en zoogdieren en één op de acht vogels staat op het punt uit te sterven. Dat is op te maken uit de gegevens van de Rode Lijst van 2006.

,,Het verlies aan biodiversiteit wordt groter, in plaats van dat het langzamer gaat'', aldusIUCN-directeur Achim Steiner. ,,De gevolgen van deze trend voor de productiviteit en veerkracht van ecosystemen en voor de levens en het levensonderhoud van miljarden mensen die van die ecosystemen afhankelijk zijn, zijn verregaand.''

De Rode Lijst bevat veertigduizend soorten gerangschikt naar risico van uitsterven. Het totale aantal soorten dat op aarde leeft is onbekend, maar de meeste wetenschappers gaan uit van naar schatting vijftien miljoen. Daarvan zijn 1,8 miljoen soorten in kaart gebracht.

Het zijn met name de ijsberen en nijlpaarden die momenteel bedreigd worden. IJsberen door het opwarmen van de aarde en het smelten van de ijskappen. Hun populatie zal in de komende 45 jaar mogelijk met 30 procent teruglopen. En de Nijlpaardenpopulatie is met 95 (!) procent afgenomen in het door oorlog verscheurde Congo. Op de dieren wordt gejaagd vanwege het vlees en ivoor.

Het aantal soorten zoetwatervissen loopt dan weer terug omdat hun habitat wordt aangetast door het kappen van bomen, vervuiling en het onttrekken van water aan bronnen. Rond de Middellandse Zee wordt meer dan de helft van de 252 inheemse vissoorten met uitsterven bedreigd. Zeven soorten, waaronder twee soorten karpers, zijn al verdwenen.