Ali Larijani, de belangrijkste beheerder van het Iraanse nucleair dossier, heeft op de Amerikaanse televisiezender CBS voor een 'nieuwe oplossing' van het atoomconflict gepleit.
,,Het spel is volledig gewijzigd,'' aldus Larijani. ,,De oplossingen uit het verleden werken niet langer,'' zo luidde het: ,,Er is een nieuwe oplossing nodig.'' Iran kondigde op 11 april aan erin te zijn geslaagd uranium te verrijken.

Op de vraag of Teheran bereid is zich te voegen naar de eisen van de internationale gemeenschap en de verrijking van uranium te staken, antwoordde Larijani met een kort ,,Neen, mevrouw.''

Het westen oefent druk uit op Teheran om te bereiken dat het land zijn atoomprogramma, en met name de verrijking van uranium, stopzet. Teheran liet onlangs, op 28 april, het ultimatum van de VN-Veiligheidsraad zonder koerswijziging verstrijken.

Iran lijkt uit te gaan van de terughoudendheid van Rusland en China, twee permanente leden van de Veiligheidsraad, om het dossier uit handen van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) te nemen en het aan de Veiligheidsraad over te dragen.

Iran blijft intussen volhouden dat zijn atoomprogramma een zuiver vreedzaam doel heeft: het opwekken van elektriciteit. Het westen plaatst echter vraagtekens bij het vreedzame karakter van de nucleaire ambities van dit olieproducerende land.