,,De consument vraagt om koopzondagen''
Foto: rr
BRUSSEL - Vakbonden en werkgevers blijven zich verzetten tegen de plannen van de regering om de koopzondagen op te trekken van drie naar negen. VLD-voorzitter Bart Somers roept de vakbonden en middenstandsorganisaties op hun verzet te laten varen. Volgens Somers maken de resultaten van het Dimarso-onderzoek dat Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne liet uitvoeren, duidelijk dat de Vlaming vaker wil kunnen winkelen op zondag.
Uit dat onderzoek blijkt dat 62,3 procent van de Vlamingen vindt dat winkels de kans moeten krijgen negen keer per jaar open te zijn op zondag. Bijna een op twee Vlamingen vindt zelfs dat het meer mag zijn: winkels mogen van hen meer dan negen zondagen per jaar open zijn. Vijftien procent vindt drie koopzondagen, het wettelijke maximum dat vandaag geldt, voldoende. Volgens Somers bevestigen die cijfers ,,dat de Vlaming wel gewonnen is voor extra koopzondagen, in tegenstelling tot wat werknemers- en middenstandsorganisaties altijd beweren''.

Vandaag moet de Nationale Arbeidsraad aan de regering advies uitbrengen over meer shoppen op zondag. Maar zelfs als dat advies negatief blijkt, kan de regering zich op deze enquête beroepen om de nieuwe regeling door te drukken.

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne is 'verwonderd' over het verzet. De uitbreiding van drie naar negen zondagen is volgens hem 'geen revolutie'. Het gaat bovendien om een mogelijkheid, geen verplichting. Hij hoopt ook dat niemand de geloofwaardigheid van het onderzoeksbureau in twijfel trekt. Hij wijst erop dat niet alleen consumenten, maar ook zelfstandigen werden gepolst. ,,Er zijn nog steeds meer zelfstandigen voor meer koopzondagen dan dat er tegen zijn'', weet Van Quickenborne. Hij wijst er voorts op dat vandaag de dag verschillende winkels op zondag de deuren kunnen openen. ,,De parkings staan vol'', luidt het.

Van Quickenborne stelt verder dat de negen maximaal toegelaten koopzondagen een mogelijkheid zijn. Hij maakt de vergelijking met de openingsuren. Zo mogen winkels openblijven tot 20.00 uur, maar de meeste sluiten de deuren vroeger.

het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen Niemand concludeert intussen uit een eigen onderzoek dat niemand zit te wachten op een uitbreiding van het aantal koopzondagen. Slechts een kleine minderheid van 11 procent ziet meer koopzondagen zitten.

Driekwart van de ondervraagden wil geen extra zondag de deuren openen, maar vreest dat wel te moeten doen om concurrentiële redenen. ,,Van een vrije keuze is in de praktijk geen sprake''. Een op twee zegt zelfs zijn handelszaak nooit te willen openen op zondag.

De helft van de ondervraagden is gewonnen voor het regeringsvoorstel om de gemeenten zelf 3 van de 9 zondagen te laten vastleggen. Op die manier is er een grotere controle op de naleving van de reglementering, luidt het. De andere helft vreest dat de gemeente ,,zich zou kunnen laten verleiden door de grote ketens''.