BRUSSEL - De procedure voor de aanduiding van een gedelegeerd bestuurder bij de NMBS moet worden overgedaan. Dat werd in regeringskringen gezegd na het ontslag van Christian Heinzmann.
De benoeming van Heinzmann is reeds in het Staatsblad verschenen. De procedure die tot zijn aanstelling heeft geleid, is dus gesloten. De andere kandidaten die zich hadden aangediend voor de functie kunnen dus niet als een werfreserve worden beschouwd, zo wordt gezegd. Dat belet niet dat degenen die zich eerder kandidaat hadden gesteld zich kunnen aanmelden, zo wordt eraan toegevoegd.

In regeringskringen wordt het niet onmogelijk geacht dat men tot een akkoord komt over een meer precieze beschrijving van de functie. Nog in regeringskringen wordt 14 mei vooruitgeschoven als einddatum voor de procedure en het nemen van een nieuwe beslissing. Die datum wordt evenwel niet bevestigd.

Minister van mobiliteit Isabelle Durant zal vanmiddag in de Kamer worden ondervraagd en meer uitleg geven over de zaak.