AALST - Op de startdag werden verschillende mensen voorgesteld die zich tot de NCD hebben bekeerd. Het ging meestal om lokale mandatarissen die overkomen van CD&V, maar dokter Luc Beaucourt, diensthoofd spoedgevallen van het Antwerps universitair ziekenhuis, geniet wel nationale bekendheid.
Beaucourt, die bij de laatste Europese verkiezingen nog kandidaat was op de lijst van de toenmalige CVP, was niet aanwezig, maar pleitte via een vooraf opgenomen boodschap voor een minister van "integraal veiligheidsbeleid".

Ook advocaat Ergün Top uit Antwerpen, die nog op de CVP-senaatslijst stond, heeft voor de NCD gekozen. Andere personen die een getuigenis aflegden waren Joris Jannes, oud-CD&V-schepen in Lovendegem en nu gemeenteraadslid, Martine Vanhuffel, lijsttrekster voor de CD&V bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Kaprijke en huidig OCMW-raadslid in die gemeente, en Tom Severs, gemeenteraadslid in Halle en voormalig CD&V-schepen en -OCMW-voorzitter.

Ook Niki De Boeck, bekend van het televisieprogramma De Mol, zei voor de NCD gekozen te hebben. De Boeck is gemeenteraadslid in Aalst. Volgens de NCD zijn nu vier van de negen leden van de CD&V-fractie in Aalst naar haar overgestapt.

Een andere opvallende getuigenis was van Gust De Bondt, een kaderlid van de bond van grote en jonge gezinnen, die er openlijk voor uitkwam dat hij homoseksueel is en al tien jaar een vaste relatie met een man heeft. "Ik ben 23 jaar lid geweest van de CD&V, maar die partij heeft geen respect meer voor minderheden", zo luidde het.

Opvallende aanwezige was mgr. Walter Walgraeven, bisschop van de apostolische episcopale kerk, die ook zijn keuze voor de NCD motiveerde, net zoals een bedrijfsleider, een psychiatrisch verpleger en tevens ACV-afgevaardigde, en een jonge studente.

De startdag van de NCD werd niet toevallig gehouden in Aalst, de stad van priester Daens op wiens samenwerking over de breuklijnen heen de NCD zich inspireert om tot samenwerking te komen tussen de christen-democratie en liberalisme. De namiddagzitting werd opgeluisterd met fragmenten van de gelijknamige film.