Ik heb de koning gevraagd mij te ontheffen van mijn opdracht als formateur. De voorbije weken en maanden heb ik al het mogelijke gedaan om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Dat is helaas niet gelukt.

Het land heeft nood aan een stabiele regering en aan hervormingen die toelaten de problemen van de mensen daadwerkelijk aan te pakken en de instellingen beter te laten werken.

Samen met anderen heb ik daar hard aan gewerkt. Ik deed dat met vastberadenheid en geduld, in de overtuiging dat dit noodzakelijk is voor de toekomst van ons land.

Van bij het begin wist ik dat dit tijd zou vergen. Ik was mij ervan bewust dat ik daarbij een politiek en ook een persoonlijk risico nam.

Er werd trouwens een hele weg afgelegd. We hebben de basis gelegd voor een goed regeerakkoord dat toelaat om de maatschappelijk en sociaal-economische uitdagingen aan te pakken. Deze deelakkoorden konden de basis vormen voor een goed beleid waarop de mensen recht hebben.

De mensen hebben nood aan een krachtdadige regering, maar het blijft mijn overtuiging dat het slechts mogelijk is indien ook de noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd.

Ik moet vaststellen dat geen klare afspraken konden worden gemaakt met alle onderhandelende partijen over de inhoud van deze hervormingen. Doorgaan zonder klare afspraken vind ik niet ernstig.

Het is voor mij duidelijk dat politieke akkoorden slechts mogelijk zijn na overleg en in consensus.

Ik dank de collega's die de voorbije tijd constructief mee hielpen zoeken naar oplossingen en ikzelf blijf bereid daar verder aan te werken.

Yves Leterme

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in