Leterme is formateur af
De koning is op zoek naar een nieuwe formateur of informateur. Zaterdagmiddag diende Yves Leterme bij de koning zijn ontslag als formateur aan en Albert II heeft dat ontslag aanvaard. Eerder zaterdagmorgen wees de CDH van Joëlle Milquet het ultimatum van de formateur af.
Na zijn ontslag gaf Leterme een verklaring in het federaal parlement waarin hij uitlegt waarom hij zijn opdracht heeft teruggegeven.

'Ik moet vaststellen dat geen klare afspraken konden worden gemaakt met alle onderhandelende partijen over de inhoud van deze hervormingen. Doorgaan zonder klare afspraken vind ik niet ernstig', aldus Leterme.

De tweevoudige formateur meent ook dat 'de mensen hebben nood aan een krachtdadige regering', maar het blijft zijn overtuiging dat dat slechts mogelijk is indien ook de noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd.

Leterme gaf ook nog mee dat hij bereid blijft constructief verder mee te werken aan oplossingen. (Lees hier de volledige verklaring van Leterme)

Reynders aan zet?

Wat nu gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De kans is groot dat koning Albert II zal redeneren dat nu de Franstaligen aan zet zijn. In dat geval zal de koning hoogstwaarschijnlijk het initiatief aan Didier Reynders geven.

Bij CD&V gaan onder andere stemmen op om oranje-blauw voort te zetten, maar dan zonder de CDH. Een mogelijk alternatief wordt dan gezien in Ecolo. Met die partij onderhoudt Didier Reynders alvast erg goede contacten.

'Niet zonder premier Leterme'

Het kartel CD&V/N-VA blijft als één man achter Yves Leterme staan. Beide partijen stappen zelfs enkel en alleen in een regering als Yves Leterme premier wordt. Dat zeiden ze op een persconferentie.

Kop van jut is volgens CD&V de CDH en meer bepaald Joëlle Milquet. Madame non doet het weer

Vrijdagavond speelde Leterme hoog spel. Hij zag naar verluidt geen uitweg meer uit de onderhandelingen en vroeg de oranje-blauwe partijen tegen vannachtond negen uur een positieve reactie op volgende drie stellingen:
1. Open agenda voor Conventie
2. Fiscale incentives voor bedrijven
3. Geen voorwaarden bij 2/3 meerderheid

Van Joëlle Milquet heeft hij die niet gekregen. Ze herhaalde wel dat ze nog steeds achter de nota-Leterme van maandag staat, maar dat ze niet kan leven met de aanpassingen die nadien, 'unilateraal en op vraag van N-VA', aan de nota werden aangebracht.

Milquet doelt daarmee op de sociale zekerheid, de regionalisering van de vennootschapsbelasting en de fiscale autonomie voor de deelstaten.

CDH formuleerde ook twee tegenvragen. Namelijk:
1. Kan de formateur teruggrijpen naar zijn voorstel van zondag?
2. Indien dat niet kan, kan hij dan voorstellen om snel een sociaal-economische regering op de been te brengen en de Conventie lanceren op basis van het koninklijke initiatief?

Verdeeldheid bij MR en FDF

De MR van Didier Reynders ging wel akkoord over de hele lijn. Al benadrukte de Franstalige liberaal wel dat over alles willen spreken, ook inhoudt dat over de uitbreiding van Brussel en een herfederalisering van bevoegdheden wordt gesproken.

Reynders herinnert er eveneens aan dat bijzondere wetten enkel kunnen worden goedgekeurd indien er naast een tweederdemeerderheid ook nog eens een meerderheid bestaat in elke taalgroep. 'Wij zullen elk voorstel apart beoordelen en uitmaken of we het zullen stemmen of niet. Zonder de MR is er geen meerderheid in de Franstalige taalgroep mogelijk', dixit Reynders.

Later op de dag raakte bekend dat het FDF, onderdeel van de MR, zich niet in de voorstellen van Leterme kon vinden. Meer bepaald het tweede punt over fiscale incentives voor bedrijven vormde voor Maingain een struikelblok.

Charles Michel (MR) ontkende dat gisteravond in Terzake dan weer. 'Het gaat om en algemeen standpunt van de hele MR, voor ons is alles bespreekbaar.'

CD&V en N-VA akkoord

Ook het kartel CD&V/N-VA gaf zijn fiat aan Leterme. Dat lag in de lijn van de verwachtingen, al zag N-VA nog enkele moeilijkheden. Wellicht wilde de partij van Bart De Wever de zwarte Piet op die manier doorschuiven naar de CDH.

N-VA verduidelijkt dat de drie vragen in samenhang moeten worden gelezen met het menu over de staatshervorming. In de aangepaste versie daarvan die formateur Leterme dinsdag op tafel legde, is volgens de Nieuw-Vlaamse Alliantie sprake van het gezinsbeleid.

Dat betekent dat in de Conventie dus ook gesproken zou kunnen worden over gezinsbeleid en de kinderbijslagen. 'Zo wordt de ban op het spreken over sociale zekerheid gelicht', zegt N-VA-woordvoerder Piet De Bruyn.