Het officiële communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst over het overlijden van prins Bernhard luidde als volgt:

"De Rijksvoorlichtingsdienst deelt namens de minister-president, mr.dr. J.P. Balkenende, met groot leedwezen het volgende mede. In de loop van de avond van woensdag 1 december 2004 is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden overleden. De Prins is hedenmiddag met spoed opgenomen in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht wegens toenemende klachten en het slechter worden van zijn conditie. In het ziekenhuis is, in overleg met de Prins, afgezien van het nemen van verdere maatregelen. De wens van de Prins is gerespecteerd".