BRUSSEL - Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke trekt 1,53 miljoen euro extra uit voor 35 projecten in het kader van het Werkervaringsplan. Daarmee kunnen 127 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Dat meldt de minister in een persbericht.

Via deze werkervaringsplaatsen krijgen laaggeschoolde werkzoekenden die meer dan drie jaar werkloos zijn de kans werkervaring op te doen in de niet-commerciële sector. Ze kunnen daarbij rekenen op extra begeleiding en opleiding. De contracten lopen in de regel twaalf maanden, maar het kan ook om zes of achttien maanden gaan.

De bedoeling is dat de betrokkenen daarna doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De maatregel kadert in afspraken die vorig jaar tijdens de Werkgelegenheidsconferentie en de daaropvolgende Vlaamse ondernemingsconferentie werden gemaakt over een betere begeleiding van werkzoekenden, de zogenaamde 'sluitende aanpak'.

Momenteel zijn in het kader van het WEP 2.953 werkzoekenden aan de slag, een tewerkstelling die overeenstemt met 2.274 voltijdse jobs. In de begroting is voor het initiatief zowel voor dit jaar als voor 2005 ongeveer 25 miljoen euro voorzien.