GOMA - Waarnemers van de Verenigde Naties hebben in het oosten van Congo ongeveer honderd Rwandese militairen gezien. Dat heeft het hoofd van de VN-missie in Goma vandaag gezegd. Het is de eerste bevestiging van de aanwezigheid van Rwandese militairen in Congo sinds Rwanda met een invasie dreigde.

Nadat de VN-waarnemers hen gisteren in de omgeving van Rutshuru hadden gezien trokken de Rwandese militairen zich terug naar Rwanda, zegt het hoofd van de VN-missie in Goma, M'hand Ladjouzi. De VN onderzoeken de berichten dat tussen Rutshuru en Lubero drie dorpen in brand waren gestoken. Door de toegenomen spanningen zijn grote groepen Rwandese Hutu's uit de omgeving van Rutshuru naar het westen getrokken.

Rwanda deed in 1996 en 1998 twee invallen in Congo om op te treden tegen gewapende Hutu's, die verantwoordelijk werden geacht voor de slachting van meer dan een half miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in Rwanda in 1994. De laatste invasie leidde tot een vijf jaar durende oorlog waarbij de legers van vier andere Afrikaanse landen betrokken raakten en naar schatting 3,2 miljoen mensen omkwamen.

Nadat in 2002 vredesakkoorden waren gesloten, werden de buitenlandse legers teruggetrokken. De Rwandese president Paul Kagame dreigde onlangs met een nieuwe inval in Congo omdat de VN en het Congolese regeringsleger te weinig zouden doen om de Hutu-rebellen te ontwapenen.