BRUSSEL - De commentatoren van de meeste Vlaamse kranten hadden vanmorgen zware kritiek op de stellingname van prins Filip over het Vlaams Belang in het weekblad Story.

Het Volk en Het Nieuwsblad twijfelen aan de kwaliteiten van prins Filip om koning te worden. De kranten wijzen op de ,,eigengereidheid" van de Coburgers, zoals bij koning Boudewijn die de abortuswet niet wilde ondertekenen.

De Tijd en Het Belang van Limburg tonen begrip voor de prins, omdat het tenslotte duidelijk is dat het Vlaams Belang het koningshuis niet gunstig gezind is. Maar ,,de Belgische monarchie, die altijd al meer Frans- dan Nederlandstalig was, kan maar overleven indien ze ook in Vlaanderen over een politiek en maatschappelijk draagvlak blijft beschikken", stellen Mark Deweerdt en Wim Van De Velden in De Tijd.

Eric Donckier zegt het nog scherper in Het Belang van Limburg: ,,Niet slim voor wie straks de koning van alle Belgen wil worden".

Yves Desmet in De Morgen is het scherpst. Volgens hem had hofmaarschalk Herman Liebaers gelijk wanneer hij over de prins zei: ,,hij kan het niet". Desmet merkt ook fijntjes op dat de prins niet tegen de mensen van het Vlaams Belang is omdat die ,,eigen volk eerst verkiezen boven universele mensenrechten" maar omdat de partij tegen België is.

Ook scherpe kritiek van Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws: ,,Hij heeft regel één van de grondwettelijke monarchie niet begrepen: zwijg over politici en politieke partijen", schrijft de commentator, ook al geeft hij toe dat de prins strikt grondwettelijk niets te verwijten valt. Van der Kelen vraagt zich ook luidop af wat prins Filip zal doen indien Filip Dewinter over vijf jaar Vlaams minister-president zal worden.