In Gent is het nieuwe academiejaar gestart met de plechtige openingszitting in de aula.
Aan de deuren van de aula stonden studenten te protesteren tegen het nieuwe financieringssysteem voor hogescholen en universiteiten. Dat zou de alfafaculteiten zoals rechten, psychologie en letteren benadelen in vergelijking met de beta- en gammafaculteiten.

Studentenvereniging KVHV protesteerde tegen een nieuw huisreglement van de universiteit Gent dat het voor hen onmogelijk maakt om in de toekomst nog een politicus bijvoorbeeld van het Vlaams Belang voor een aula te laten speechen.