De Belgische handelsrechtbanken hebben in september 784 bedrijven failliet verklaard, of 11 procent meer dan in de septembermaand vorig jaar. Dat meldt het economisch onderzoeksbureau Graydon.
Het derde kwartaal van 2007 vertoonde maand na maand een stijgende tendens van het aantal faillissementen.

Toch blijft de balans na drie kwartalen voorzichtig positief, doordat de maanden januari, februari, mei en juni betere cijfers toonden dan vorig jaar en we met 5.577 faillissementen 0,8 procent onder het cijfer van dezelfde periode vorig jaar blijven.

Ondanks de hoogconjunctuur wordt de stijgende trend van het aantal faillissementen in Vlaanderen steeds duidelijker en zwakt de dalende trend in Wallonië en Brussel af. Die evolutie is het gevolg van het dalende ondernemersvertrouwen, de benoeming van een groot aantal rechters in handelszaken (waardoor de rechtbanken over extra mankracht beschikken) en de sedert begin vorig jaar waargenomen toevloed van jonge ondernemingen, aldus Graydon.

Vooral de bouwnijverheid (+5 procent) en de sector van de zakelijke dienstverlening (+9 procent) kregen met een verhoogd aantal faillissementen te maken. Het zwaarste banenverlies tengevolge van faillissementen viel binnen de bouwnijverheid, horeca en kleinhandel te betreuren.

Tezelfdertijd blijft het aantal nieuwe ondernemingen, met 56.470 nieuw opgerichte bedrijven tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar of, sterk stijgen (+18,1 procent).