Er valt niets te winnen bij een verdere staatshervorming en het afbouwen van de solidariteit. Deze boodschap wil de socialistische vakbond ABVV verspreiden via het maandag voorgestelde manifest 'Voor solidariteit, tegen egoïsme'.
'Regionalisering staat gelijk met sociale achteruitgang', zegt Anne Demelenne, algemeen secretaris van het ABVV.

'Wij willen gelijke rechten, uitkeringen, loon- en arbeidsvoorwaarden voor iedereen in dit land, waar hij of zij ook woont of werkt', heet het in het manifest. Tegenover wedijver en egoïsme, 'waar sommige rechtse krachten nu handig op inspelen', plaatst het ABVV de solidariteit.

ABVV kant zich dan ook tegen een staatshervorming. Op sociaal-economisch vlak wordt er niemand beter van, stelt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. De vakbond kan niet aanvaarden dat werknemers met een zelfde job in het noorden en het zuiden van het land een verschillend loon hebben of dat de gezondheidszorg een groter risico loopt op privatisering.

In de tekst zet de vakbond zich af tegen oranje-blauw. 'De institutionele hervormingen uit de oranje-blauwe voorstellen zouden de solidariteitsmechanismen tussen de mensen afbouwen. Oranje-blauw mengt institutionele hervormingen met economische en fiscale hervormingen. Dat is voor de werknemers onaanvaardbaar.'

Het manifest wordt op tienduizend exemplaren verspreid in Belgische bedrijven en roept op de petitie 'Red de solidariteit' te ondertekenen. De petitie is een initiatief van het ABVV en van de christelijke vakbond ACV. Ze werd vorige week gelanceerd door vierhonderd bekende Belgen.