Volgens de verdediging van Van Themsche is het recht op een eerlijk proces voor de beschuldigde onherroepelijk geschonden door bepaalde berichten in de media. Volgens Jef Vermassen heeft de verdediging juist meer de aandacht gevestigd op bepaalde mediaberichten door er nu kritiek op te geven.
'Als de strafvordering onontvankelijk wordt verklaard, zal in de toekomst de verdediging van elke beschuldigde stukken lekken naar de pers om daarna te kunnen aanvoeren dat het recht op een eerlijk proces is geschonden.' Zo reageerde Jef Vermassen, de advocaat van de familie van de vermoorde peuter Luna Drowart, op de vraag van de verdediging om de strafvordering onontvankelijk te verklaren.

Vermassen uitte ook kritiek op het feit dat de verdediging maandag pas besluiten heeft overhandigd aan de andere partijen. Normaal is het de gewoonte dat vooraf te doen, zodat de andere partijen tijd hebben om schriftelijk te antwoorden op de besluiten. 'Als we vrijdag onze besluiten hadden overgemaakt, zou de info zaterdag al in de krant gestaan hebben', reageerde Tom Decaigny, de advocaat van Van Themsche.

Advocaat Vic Van Aelst, die de belangen van het Turkse slachtoffer Songul Koç verdedigt, sprak de hoop uit dat deze assisenzaak sereniteit en rust kan brengen voor alle betrokkenen.

'Gezond verstand moet niet onderschat worden'

Kris Luyckx, die de familie van de vermoorde Oulematou Niangadou bijstaat, stelde dat de verdediging in haar kaarten heeft laten kijken. 'Men vlucht in de procedure. De verdediging vraagt nu de strafvordering onontvankelijk te verklaren, omdat ze weet dat ze straks naar het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal trekken', beweert Luyckx. 'Het zou van meer respect getuigen om eerbiedig het hoofd te buigen voor de families van de slachtoffers en om niet te trachten de voortgang van het verdere proces te ondermijnen', besloot Luyckx.

Ook substituut-procureur-generaal Franky Dekeyzer repliceerde op de vraag van de verdediging. 'Men suggereert dat het hof de boeken hier vandaag moet sluiten, zodat Van Themsche weer vrij de straat op mag. Het gezond verstand van de jury en het volk moet niet onderschat worden.'