De Vlaamse overheid heeft het kasteel en het domein van Horst, bekend van de avonturen van de Rode Ridder, gekocht voor 2,6 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits (CD&V), bekendgemaakt.
Het kasteel van Horst stond al sinds 2004 te koop. Omdat de onderhoudskosten aan de slotburcht, waarvan de eerste meldingen terug gaan tot de 12de eeuw, te hoog dreigden op te lopen, besloot gravin Hemicourt de Grunne het domein van 113 ha van de hand te doen.

Het kasteel en bijhorend Wagenhuis worden opnieuw in erfpacht gegeven aan Erfgoed Vlaanderen, dat samen met het Agentschap voor Natuur en Bos zal instaan voor de volledige restauratie en het beheer van het domein.

De Vlaamse overheid wil met de aankoop de 'natuur- en cultuurhistorische waarde' van het gebied veilig stellen. Bedoeling is ook dat de bossen achter het kasteeldomein worden opengesteld voor het publiek.

Volgens minister Crevits trekt de Vlaamse regering in 2008 2,6 miljoen euro extra uit voor natuur- en bosbeheer. In totaal zal het Vlaamse gewest in 2008 17,3 miljoen euro inzetten voor natuur- en bosbeheer. Met die middelen moeten de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Vlaamse bos- en natuurgebieden verbeteren.