Proces L&H: OM leest rekwisitoor voor
15.22 uur: In de zaak L&H is het Openbaar Ministerie gestart met het voorlezen van zijn rekwisitoor. Dat zou verschillende zitdagen in beslag nemen en tot diep volgende week duren. De essentie van de aanklacht is valse omzetcreatie via nevenbedrijfjes, LDC's genaamd, die volgens het openbaar ministerie lege dozen waren.
Het doel was door extra omzetcreatie de beurskoers op te drijven om een agressief overnamebeleid te voeren. Dat was nodig omdat de technologie van L&H nog onvoldoende marktrijp waren. Zonder de omzetcreatie zou er bijvoorbeeld in 1999 verlies zijn geweest.


12.41 uur: Rechtbank verwerpt vraag tot uitstel van Marchand
De rechtbank verwerpt de vraag van Rudolf Marchand om de zaak een jaar te verdagen wegens gebrekkige inzage. Marchand diende in 2000 als eerste een strafklacht in de zaak L&H in. Vanmorgen vroeg hij het proces uit te stellen en klaagde over de moeilijke beschikbaarheid van de verschillende documenten. Het hof wil de zaak echter niet gestremd zien en verwijst naar de griffie waar stukken kunnen ingezien worden.

De rechtbank gaf aan dat het drie zitdagen, met telkens een voor- en namiddag zal hanteren om een bepaald ritme inzake procesvoering te kunnen aanhouden. Voorlopig zijn de zitdagen op maandag, dinsdag en donderdag voorzien.

Het openbaar ministerie verwacht voor eind volgende week de lezing van zijn rekwisitoor te kunnen afronden. Daarna is het woord aan de burgerlijke partijen. Hoe lang dit zal duren is onvoorspelbaar.

Meester Jozef Lievens zei namens KPMG dat de beklaagden ook de documenten van de burgerlijke partijen moeten kunnen inzien. 'Ik heb van Deminor nog geen enkel stuk gezien, maar als er 10.000 dossiers zijn en ik werk 8 uur en ik lees er 100 per dag, heb ik 4,8 minuten per dossier. De dagen dat ik hier ben, kan ik ze niet lezen. Maw: ik heb maanden nodig voor die oefening.'

Het hof zei zich bewust te zijn van het probleem. Doordat het Hof zitdagen gehuurd heeft in het ICC stelt zich op de achtergrond een bijkomend ‘logistiek’ probleem. Voorzitter Pieters wil er een bepaald tempo inhouden, zei hij en vraagt dat iedereen zich daarnaar schikt.

Vanmorgen hebben ook Dexia en KPMG even de degens gekruist over het inzien van stukken. Dexia wil bepaalde overtuigingstukken inzien maar KPMG zegt dat die onder het beroepsgeheim vallen en dat de elektronische bestanden (6 CD’roms) in handen van het gerecht, eerst moeten uitgezuiverd worden. Die kwestie wordt volgende maandag verder besproken.


11.44 uur: KPMG vraagt dat Dexia inbeslaggenomen stukken niet mag inkijken
KPMG vraagt aan het hof dat tal van elektronische inbeslaggenomen elektronische bestanden die vallen onder het beroepsgeheim niet door Dexia mogen ingekeken worden. Dexia vraagt officieel inzagerecht maar dat recht wordt door KPMG fel betwist.

Het gaat om elektronische bestanden die in 2001 door onderzoeksrechter Vulsteke werden in beslaggenomen bij een huiszoeking bij KPMG. Vulsteke zou toen zowat alles dat ICT-gewijs in beslag te nemen was meegenomen hebben.

Daar zou ook correspondentie tussen de Belgische advocaten en Amerikaanse advocaten van KPMG gezeten hebben – wat onder het beroepsgeheim valt van advocaten – als ook stukken die onder het beroepsgeheim vallen van de revisor.

Vulsteke nam destijds ook tal van stukken in beslag die betrekking hadden op de 6.500 klanten van KPMG. KPMG en de onderzoeksrechter spraken af om tot een zuivering van de in beslaggenomen stukken over te gaan, maar door technische problemen is het gerecht daar de afgelopen 6 jaar niet in gelukt.

Onderzoeksrechter Heimans, die Vulsteke in 2001 opvolgde, heeft ten allerlaatste dan alle bestanden opnieuw aan KPMG overgemaakt, maar deze verzegeld. Dexia wil nu inzage van die bestanden. KPMG verzet zich daar fel tegen.


11.02 uur: Faillissement LDS doorkruist aanklacht parket
Eén van de 21 beklaagden in de zaak L&H, de vennootschap Language Development Services (LDS) is in faling, zo blijkt op het proces. DE vennootschap, die tussenkwam bij het beheer van de nevenvennootschappen, de LDC's, wordt op het proces niet langer vertegenwoordigd door een advocaat.

Het is onduidelijk hoet het nu verder moet. Het hof vroeg daarover duidelijkheid aan het openbaar ministerie die vroeg zich hierover even te kunnen beraden. 'Het faillissement haalt de bodem weg van onze aanklacht, we wensen daar even de procedurele aspecten van te bekijken', zei het OM. Het hof stemde daarmee in.

Mogelijk vanmiddag komt er al duidelijkheid over de zaak nu verder gaat tegen 21 of 20 beklaagden.


9.50 uur: Dexia noemt klacht Spaarverlies laattijdig
Verschillende partijen staan klaar om in de zaak L&H al het woord te nemen. Dexia gaat naar verwachting pleiten dat de recente dagvaarding van de bank door Spaarverlies, een organisatie die de belangen van gedupeerde beleggers verdedigt, te laat komt. Rudolf Marchand, die als eerste klacht indiende in de zaak, gaat uitstel vragen wegens moeilijkheden bij het inkijken van het dossier. Ze zullen nog even moeten wachten vooraleer ze het woord kunnen nemen want de aanwezige burgerlijke partijen (advocaten en gewone burgers) moeten zich eerst kunnen registreren.

Dexia werd recent nog gedagvaard door Spaarverlies op basis van zijn burgerlijke aansprakelijkheid (art.1382) in de zaak L&H. Spaarverlies wil op die manier de aansprakelijkheid van Dexia uitbreiden. Nu is die beperkt doordat vennootschappen pas sinds medio 1999 strafrechterlijke aansprakelijk kunnen worden gesteld. Via een burgerlijke procedure zou die periode moeten uitgebreid worden. Dexia stelt dat die dagvaarding te laat gekomen is.

Nog in diezelfde wandelgangen valt te beluisteren dat ook de West-Vlaamse zakenman Rudolf Marchand een interventie klaar heeft. Hij beklaagt er zich over dat het dossier onvoldoende beschikbaar is. Er zijn problemen met de diskettes en bepaalde stukken die hij dan manueel wou ophalen, ontbraken, heet het. Marchand wil uitstel van de zaak bekomen.


9.15 uur: Tientallen gedupeerden melden zich alsnog
Vlak voor de start van deel 2 van het L&H proces blijkt dat er opnieuw tientallen gedupeerden komen opdagen om zich alsnog burgerlijke partij te stellen. Naast gedupeerden zijn ook advocaten talrijk aanwezig. Alleen KPMG al is met 5 advocaten komen opdagen vandaag. Dexia heeft er nog enkele meer.

Verwacht wordt dat na de registratie van die beleggers het openbaar ministerie later op de dag het woord te krijgen. Ondertussen is het afwachten om zicht te krijgen op de agenda van het hof.

Voorlopig blijft de vraag open of er ook na december zitdagen werden gehuurd in het ICC. Het parket blijft voorlopig het antwoord op deze vraag verschuldigd.