Van Themsche reageert stoïcijns op beschuldigingen
In het assisenproces tegen Hans Van Themsche heeft substituut-procureur-generaal Franky Dekeyzer ondertussen de akte van beschuldiging voorgelezen. Hiermee is het proces ook inhoudeljk van start gegaan.
Net zoals tijdens de rest van de dag bleef de beschuldigde onbewogen naar de grond kijken. Bij de familieleden van de slachtoffers kregen enkele mensen het wel zichtbaar moeilijk.

Na de voorlezing van de akte van beschuldiging kregen de advocaten van Hans Van Themsche het woord voor hun akte van verdediging. Daarin stelden ze dat het openbaar ministerie in zijn akte geen helder inzicht bood in de exacte beweegredenen en motieven van de beschuldigde.

'Hans Van Themsche louter afschilderen als een koelbloedige, narcistische killer die uit racisme handelde, is niet alleen onterecht maar ook onjuist', zei meester Bart Herman.

Verwerpelijke daad

De verdediging heeft daarom zelf enkele deskundigen aangesproken om die ultieme vraag te beantwoorden: Hoe is dit in godsnaam kunnen gebeuren en wat heeft hem ertoe gebracht? Die deskundigen nemen tijdens de loop van het proces plaats op de getuigenstoel en zullen mogelijk een ander licht werpen op de zaak.

'Dat onze cliënt een maatschappelijk uiterst verwerpelijke daad heeft gesteld, staat buiten kijf. Door de gruwel van de feiten zullen de emoties tijdens dit proces ongetwijfeld hoog oplaaien. Dat zijn ook onze gevoelens. Maar een goed rechter houdt de gepaste afstand om een sereen oordeel te vellen. Een jury beoordeelt niet de feiten maar wel de dader', sprak Bart Herman tot de jury.

Assisenvoorzitter Michel Jordens zou rond 17.30 uur met het verhoor van Van Themsche beginnen.

Doorstart

Vanmiddag vond een doorstart van het proces plaats, na een pauze van meer dan drie uur. Een tussenarrest maakte komaf met het bezwaar van de verdediging dat Van Themsche na alle aandacht in de media geen eerlijk proces meer krijgt.

In zijn tussenarrest wees de voorzitter erop dat de maatschappelijke taak van de media anders is dan die van rechters. Daarom kunnen de rechters zich ook boven een publieke opinie stellen.

'Het vermoeden van onschuld van de beschuldigde is niet aangetast, de onafhankelijkheid van de rechter is niet in het gedrang, de onpartijdigheid is niet aangetast en het tegensprekelijk debat is niet geschonden', oordeelde voorzitter Michel Jordens.

Pers

Meester Tom Decaigny, één van de drie advocaten van Van Themsche diende eerder conclusies in waarin hij expliciet de rol van de pers in dit proces hekelde.

Hij vond dat er geen sprake meer kon zijn van onpartijdigheid noch van een eerlijk proces voor Van Themsche. Meer nog, in deze omstandigheden was volgens de verdediging de hele strafvordering onontvankelijk. Gevolg daarvan was volgens hen dat Van Themsche als een vrij man naar huis kon wandelen.

Tussenarrest

Het proces werd enige tijd stilgelegd, tot voorzitter Jordens met een tussenarrest uitspraak deed. Dat tussenarrest moest juridisch stevig op poten staan, want het is nu al duidelijk dat de verdediging van bij de start op zoek gaat naar procedurekwesties die hen naar het Hof van Cassatie of zelfs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen brengen.

Het proces kan nu echt van start kunnen gaan. Even was er nog een oponthoud omdat jurylid nummer 7 van haar taken ontheven wilde worden. Ze heeft pas een eigen zaak opgestart en wil daar aanwezig zijn. Het eerste rserevejurylid neemt haar plaats in, waardoor de assisenjury nu uit zes mannen en zes vrouwen bestaat.

Vertraging

Het proces startte vanmorgen met enige vertraging. Om 9.10 uur mochten de zestig kandidaat-juryleden de zaal binnen, gevolgd door de persmensen. Fotografen en cameraploegen mochten beelden maken van de advocaten en van de leden van het hof, die de zaal om 9.47 uur binnenkwamen. Daarna moest de beeldpers de zaal verlaten, aangezien de beschuldigde niet in beeld gebracht wil worden.

Het publiek en de partijen kregen de beklaagde wel te zien. Haar netjes in de plooi, een rood hemdje met zwarte das aan, nam hij het woord.

Met stokkende stem, heel ver verwijderd van het beeld van de losgeslagen schutter die met de lange zwarte jas dood en vernieling zaaide in Antwerpen. Van Themsche is ook nauwelijks nog te herkennen met zijn haar dat veel langer is dan op de gekende foto's van de jongeman.

De beschuldigde lijkt ook zeer goed voorbereid door zijn advocaten. Hoofd in de schouders kijkt hij de jury nooit recht in de ogen.