BRUSSEL - De KBC groep heeft in het eerste halfjaar een winst geboekt van 1,25 miljard euro. Dat is 55 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2004 (810 miljoen euro). Het hogere resultaat is een gevolg van verbeterde efficiëntie, beperkte waardeverminderingen en een solide opbrengstenontwikkeling. Voor het hele jaar verwacht de bankverzekeraar een groepswinst van meer dan 2 miljard euro.
De groepswinst komt voor 43 procent uit het retailsegment (hoofdzakelijk België) en voor 25 procent uit de Centraal-Europese activiteiten. De rest van de winst komt uit de financiële diensten aan bedrijven en de activiteiten op de kapitaalmarkten (18 en 8 procent), de Europese private banking (8 procent) en Gevaert (5 procent).

Ondanks het moeilijke renteklimaat blijft de rentewinst (2,1 miljard euro) ongeveer stabiel dankzij de groei van de volumes. De rentemarge van de bankactiviteiten bedraagt nu 1,64 procent, dat is 13 basispunten lager dan in de eerste helft van 2004. Tegenover het begin van het jaar groeien de kredietenportefeuille aan met 6 procent en de uitstaande deposito’s met 7 procent.

De levenreserves in de verzekeringspoot stegen met 11 procent. Opmerkelijk is het succes van producten gekoppeld aan beleggingsfondsen, waarvan de premieomzet oploopt tot 1,1 miljard euro. De provisie-inkomsten namen toe met 158 miljoen euro tot 0,8 miljard euro dankzij de verdere sterke groei van de inkomsten uit de verkoop van beleggingsfondsen en vermogensbeheer.

De exploitatiekosten daalden in het eerste halfjaar met 3 procent tot 2,3 miljard euro tengevolge van besparingen in het bankbedrijf. In het tweede kwartaal lagen de kosten hoger door voorzieningen voor de verdere reorganisatie van de private-bankingactiviteit (15 mio euro) en het bankbedrijf in Tsjechië.

KBC is optimistisch over de voortgang van zijn strategie in de diverse bedrijfssegmenten. Voor 2005 wordt uitgegaan van een kostendaling van de bankactiviteiten. Momenteel zijn er geen indicaties voor een noemenswaardige verslechtering van de kwaliteit van de kredietenportefeuille of van het verzekeringstechnisch resultaat. Anderzijds blijven de ontwikkelingen van de rente- en aandelenmarkten een onzekere factor.

KBC verwacht dat ze de vooropgezette winstgroei van 10 procent zal overschrijden en een groepswinst van meer dan 2 miljard euro zal realiseren. Een uur na de publicatie van de resultaten noteerde het aandeel KBC op de beurs 66,35 euro, een verlies van 1,2% tegenover het slot van gisteren.