LEUVEN - De naam van de Belgische afdeling van InBev verandert vandaag van Interbrew Belgium tot InBev Belgium. Internationaal heet de brouwer al sinds de fusie van midden vorig jaar met het Braziliaanse AmBev InBev maar op nationaal vlak werd tot nog toe in ons land de naam Interbrew behouden.
Om de vele aanpassingen op vlak van logistiek, wagenpark, signalisatie, informatica... voor te bereiden die een dergelijke naamsverandering meebrengt, werd in ons land in maart van dit jaar een werkgroep opgericht. De nodige veranderingen zullen vanaf 1 september geleidelijk worden doorgevoerd.