LEUVEN - Naar aanleiding van het begin van het nieuwe academiejaar organiseren de studenten van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) in samenwerking met het stadsbestuur en de politie op vrijdag 7 oktober van 17 tot 22 uur op vier locaties in de stad buurtfeesten waarop bewoners én studenten uitgenodigd zijn. Het initiatief is bedoeld om overlast te verminderen en wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd.
Het gaat om vier locaties waar bewoners in de loop van het academiejaar wel eens met overlast geconfronteerd worden, zoals het eerste deel van de Tiensestraat (Alma I), de Brusselsestraat (zaal Albatros), de Tervuursevest (zaal Waaiberg) en de omgeving van de Van Evenstraat (Alma II).

,,Bedoeling is dat studenten en hun buren tijdens deze receptie elkaar leren kennen en praten. We hopen dat zulks bijdraagt tot een verbeterd wederzijds respect en meer begrip voor mekaars problemen'', aldus studentenagent Han Gooris. De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie en de verschillende kringen werken mee aan het initiatief en staan in voor de organisatie van activiteiten.