Vlaams minister van Media Geert Bourgeois roept het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) op om alle illegale Franstalige radiozenders uit de lucht te halen. Dat meldt de minister in een persbericht. De voorbije weken trad het BIPT al op tegen een paar tientallen stoorzenders.
Het gaat om radiozenders die geen aanvraag indienden voor een vergunning in het kader van het nieuwe frequentieplan van de Franse Gemeenschap of wiens vergunningsaanvraag onontvankelijk werd bevonden. Enkele van deze radiozenders verstoorden al jaren Vlaamse frequenties, waardoor zowel private radio's als de openbare omroep ernstige hinder ondervonden.

Het BIPT heeft nooit eerder opgetreden tegen deze overtredingen omdat het verplicht advies moest inwinnen bij de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Het advies bleef echter altijd uit en de dossiers werden verticaal geklasseerd.

Vanaf de zomer van 2008 werd echter beslist dat het BIPT de rol van 'etherpolitie' ten volle zou opnemen en dat de organisatie ook kan handelen zonder advies van de CSA.

Minister Bourgeois is blij met de acties die het instituut de voorbije weken heeft ondernomen, maar spoort het aan om op de ingeslagen weg verder te gaan.