De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de VN-missie in Darfour met een jaar verlengd. Dit gebeurde donderdagavond ondanks scherpe meningsverschillen over de aanklachten van het Internationale Strafhof (ICC) tegen de Sudanese president Omar Hassan al-Bashir.
Een resolutie waarin de verlenging van de missie is vastgelegd werd met veertien stemmen vóór aangenomen. De Verenigde Staten onthielden zich van stemming. In de resolutie staat namelijk dat sommige leden van de Veiligheidsraad willen dat deze het ICC gelast Al-Bashir niet te vervolgen wegens genocide.

De Amerikanen vinden dat daarmee een verkeerd signaal aan Al-Bashir wordt gegeven. Zij vonden het echter te ver gaan om hun veto over de resolutie uit te spreken.