Groepswinst Bekaert stijgt 73 procent
Foto: © Yorick Jansens
Bekaert heeft in het eerste semester van 2008 een geconsolideerde omzet van 1,3 miljard euro en een gezamenlijke omzet van 1,97 miljard euro gerealiseerd. Dat is een stijging met respectievelijk 22,3 procent en 18 procent. De groepswinst steeg tijdens de eerste helft van 2008 met 73 procent tot 126 miljoen euro.
Dat meldt de staaldraadproducent vrijdag. Het bedrijf presteert daarmee beter dan analisten hadden verwacht.

De toename van de geconsolideerde omzet was voor 20 procent toe te schrijven aan organische groei en voor 7,6 procent aan de nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen met betrekking tot Vicson (Venezuela) en Proalco (Colombia), terwijl schommelingen in diverse wisselkoersen de groei met 5,3 procent afremden.

De strategie van het bedrijf met focus op innovatie, opkomende markten en snel groeiende nieuwe industrieën leverde uitstekende resultaten op. Grondstoffengerelateerde prijsstijgingen, een verbeterde productmix en sterke organische groei verklaren de omzetstijging.

Niettegenstaande de aanhoudende moeilijke economische omstandigheden in de mature westerse markten, verwacht Bekaert een stevige omzetgroei voor de rest van het jaar, onder meer dankzij haar strategische positie in de groeilanden.