De Kamer is er woensdag opnieuw niet in geslaagd om voorzitters te benoemen voor de vaste commissies. Daardoor kunnen die nog altijd niet uit de startblokken schieten. Op 6 september volgt een derde poging. De SP.A is boos.
Zolang de commissievoorzitters niet zijn aangeduid, kunnen de commissies niet aan het werk. De conferentie van de voorzitters stelde twee weken geleden de beslissing al eens uit en ook woensdag kon er geen consensus worden bereikt.

Kamervoorzitter Herman Van Rompuy stelde woensdag alleen maar voor om het voorzitterschap van de commissie Binnenlandse Zaken aan de CD&V en dat van de commissie Justitie aan de MR te laten. Dat zijn de twee commissies die dossiers moeten behandelen waarvoor de plenaire vergadering vorige maand de hoogdringendheid inriep: de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de wijziging van de wapenwet. Zolang de onderhandelaars op Hertoginnedal nog geen akkoord hebben afgesloten over BHV komt het politiek dan ook goed uit dat de bevoegde kamercommissie nog niet kan vergaderen. SP.A-fractieleider Dirk Van der Maelen is niet tevreden met de gang van zaken. Volgens hem werd eerder afgesproken dat kamervoorzitter Herman Van Rompuy voorbereidend werk zou leveren en overleg zou plegen met de oppositie, maar gebeurde dat niet. Het is de traditie om in consensus de commissies te verdelen onder de partijen. Is er geen consensus, wordt het systeem D’Hondt toegepast. Van der Maelen is er ook niet over te spreken dat CD&V geen naam naar voren wil schuiven voor de commissie Binnenlandse Zaken. 'Als er een probleem is, willen wij altijd voorlopig een voorzitter leveren. Dan kan de commissie snel samenkomen en zich buigen over Brussel-Halle-Vilvoorde', stelt de SP.A’er woensdag.

Zowel SP.A, Ecolo/Groen! als PS eisten daarnaast dat alle commissies zouden worden samengesteld. Dat gebeurt dus echter maar ten vroegste op 6 september. 'Zelfs dan is het niet zeker dat het zal gebeuren', besluit Van der Maelen.