Electrabel spreekt 'zware beschuldigingen' van de Creg aan het adres van het energiebedrijf over restrictieve prijspraktijken tegen.
De woordvoerster van Electrabel zegt dat het bedrijf het onderzoek nog niet heeft kunnen inzien en enkel het persbericht heeft gelezen. Daarin is sprake van 'predatory pricing', een restrictieve mededingingspraktijk waarbij de prijzen laag worden gezet om concurrenten uit de markt te drijven, om op langere termijn die weer op te trekken.

De woordvoerster spreekt over 'zware beschuldigingen'. Het bedrijf zegt geen zicht te hebben waarop de Creg zich baseert en spreekt de praktijk formeel tegen. Electrabel vraagt inzicht in de studie.

Wat de rest van de conclusies betreft uit het persbericht, zegt de woordvoerster dat dit 'bevestigt wat we al hebben gezegd' en dat de informatie naar de klant hierover al is herzien.