De daling van de werkloosheid in de maand juli was de grootste van de afgelopen tien jaar. Vlaanderen telt 202.300 werklozen, dat is 15,7% minder dan een jaar geleden.
Dat is goed nieuws. Toch moeten de cijfers genuanceerd worden, want de daling van de werkloosheid in Vlaanderen is in juli licht vertraagd. Er zijn dan wel bijna 37.748 werkzoekenden minder dan vorig jaar (-15,7 procent), maar de voorgaande maanden was de daling op jaarbasis nog groter (-19 tot 20 %).

In juni waren er slechts 168.053 niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen (werkloze uitkeringstrekker en schoolverlaters) of ruim 34.000 minder dan in juli. Dat verschil is volledig te verklaren door seizoensinvloeden. Juli is traditioneel een maand waarin relatief veel arbeidscontracten worden beëindigd, onder meer wegens de collectieve sluiting van bedrijven.

De werkloosheidsgraad (de verhouding van het aantal werkzoekenden en de beroepsbevolking) komt uit op 7,15 procent, tegen 5,96 procent in juni. In juli vorig jaar bedroeg de werkloosheidsgraad nog 8,59 procent.